1. NACIONALNI DOGODEK

“Odkrivaj, sodeluj, raziskuj: dan Občanske znanosti”

 

Dogodek predstavlja priložnost za raziskovalce, občane in vse, ki jih zanima področje občanske znanosti, da se srečajo, izmenjajo izkušnje in oblikujejo vizijo za prihodnost tega dinamičnega področja.

V središču bo poglobljena razprava o pomenu, vlogi in prispevku občanske znanosti v sodobnem raziskovalnem okolju. Poseben poudarek bo namenjen raziskovanju možnosti za organiziranje Mreže občanske znanosti, analizi trenutnih trendov v mednarodnih organizacijah ter integraciji občanske znanosti v širši kontekst odprte znanosti.

Predstavljene bodo različne inovativne prakse in projekti, ki bodo služili kot primeri uspešnega vključevanja občanov v raziskovalne procese. Udeleženci bodo imeli priložnost slišati in razpravljati o praktičnih izboljšavah in inovacijah, ki so bile uvedene v različnih projektih občanske znanosti.

Na dogodku “Odkrivaj, sodeluj, raziskuj: dan Občanske znanosti” si prizadevamo za vzpostavitev močne in učinkovite platforme za dialog, s katero bomo okrepili sodelovanje med raziskovalci, občani in drugimi deležniki. Naš cilj je spodbuditi izmenjavo izkušenj ter oblikovanje partnerstev, ki bodo pripomogla k nadaljnjemu razvoju in promociji občanske znanosti kot ključnega elementa odprte in inovativne raziskovalne skupnosti.

Vabljeni, da se nam pridružite in skupaj z nami odkrijete, sodelujete in raziskujete bogat potencial občanske znanosti. Veselimo se sodelovanja z vami in skupnega odkrivanja novih možnosti, ki jih občanska znanost ponuja za bolj odprto, inovativno in vključujočo znanost in družbo.

Dogodek “Odkrivaj, sodeluj, raziskuj: dan Občanske znanosti” bo potekal v sredo 15. novembra v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana (Mons) , kot del konference “Dan2 odprte znanost 2023“, ki bo potekala v okviru Arnesove konference »Mreža znanja«.

Program:

 9:00–   9:30

Pozdravni govori:

dr. Tomaž Boh (Direktorat za znanost in inovacije, v. d.)

mag. Miro Pušnik (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani – CTK, direktor)

 9:30–10:30 Plenarno predavanje Margaret Gold (Univerza v Leidnu, Laboratorij za občansko znanost, koordinatorica): Citizen Science and Open Science   Four Waves of Movement from Global to Local
(Občanska znanost in odprta znanost – štirje valovi gibanja od globalnega do lokalnega)* – PROSOJNICE
10:30–11:00 dr. Sanela Pansinger (ERA postdoktorska raziskovalka, Univerza v Ljubljani, FA) in
dr. Lucija Ažman Momirski Univerza v Ljubljani, FA:
Integrating Citizen Science into urban planning (Vključevanje občanske znanosti v urbanistično načrtovanje)* – PROSOJNICE
11:00–11:30 Odmor za kavo
11:30–11:45 dr. Daniel Doerler (BOKU – University of Natural Resources and Life Sciences, Institute of Zoology): Change – the ECSA/ACSC 2024  (Spremembe – ECSA/ACSC 2024)*
11:45–12:00 dr. Zarja Muršič (ambasadorka občanske znanosti): Zakaj je občanska znanost pomembna?PROSOJNICE
12:00–13:30

Občanska znanost in primeri dobrih praks:

CJVT ULSlovar sopomenk sodobne slovenščineSopomenke in odzivni slovarPROSOJNICEdr. Iztok Kosem

Univerza za tretje življenjsko obdobjeRaziskovanje študijskih skupin na slovenskih univerzah za tretje življenjsko obdobjePROSOJNICEAlijana Šantej

Fakulteta za humanistiko UNGElektronska zbirka Pisma – Stara pisma, novi izzivi: občanski prispevek k elektronski zbirki Pisma – PROSOJNICEprof. dr. Katja Mihurko

NIB CianoSLO Cianobakterije v Sloveniji: vsak občan je lahko terenski poročevalecPROSOJNICEMaša Zupančič in doc. dr. Tina Eleršek

13:30–14:30 Kosilo
14:30–15:30

Občanska znanost in primeri dobrih praks:

Prostorož Množično znanje za boljše zunanje površine v zdravstvuPROSOJNICEZala Velkavrh

Dinaricum – Seznam povoženih živali – Špela Hočevar (odpovedano)

Razprava in zaključek

* predavanje v angleškem jeziku

FOTO: Gašper Lešnik CTK

Kontaktni podatki CTK

Naslov: Trg republike 3, 1000 Ljubljana

obcanskaznanost@ctk.uni-lj.si 

Tel: 01 2003 416 (Til Mlakar)

Skip to content