Dnevi postajajo krajši, temperature so nižje, narava pa se pripravlja na zimski počitek. Hibernacija je biološki proces, ki predstavlja eno od prilagoditev, pri kateri živali upočasnijo svoje telesne funkcije, da preživijo daljše obdobje pomanjkanja hrane, nizkih temperatur ali drugih neugodnih razmer. V tem obdobju hibernirajo tudi živali, ki so zaradi svoje nočne narave in videza pogosto povezani z miti ter napačnimi prepričanji in vražami. Te fascinantne živali so netopirji!…več

Slika Vejicatega netopirja; Vejicati netopir (Myotis emarginatus) (foto: Andrej Hudoklin), vir: ZRSVN
Skip to content