Kako začeti projekt

 

Načrtovanje in oblikovanje projektov občanske znanosti v 5 – ih korakih

V pripravi je spletni priročnik, ki nas bo pri pripravi projekta vodil skozi pet osnovnih korakov za načrtovanje, oblikovanje in izvajanje projektov občanske znanosti. Pri vsakem koraku boste našli seznam nasvetov in priporočil, s katerimi si boste lahko pomagali pri načrtovanju, oblikovanju in izvajanju tovrstnih projektov.
V nadaljevanju predstavljamo kratek predogled vsebine priročnika.

1. korak: Opredelimo raziskovalni problem, raziskovalno metodo in ključne deležnike.

Natančna in podrobna opredelitev raziskovalnega vprašanja je ključna za uspešno izvedbo raziskave. Ko opredelimo raziskovalni problem in določimo raziskovalno metodo, premislimo, koga bomo potrebovali v ekipi, da bomo uspešno izpeljali našo raziskavo. Premislimo tudi o drugih potrebnih virih, na primer o financerjih ali o podpori v medijih.

• Podrobno razdelajmo raziskovalni problem, ki ga želimo rešiti. Premislimo, kako bi rešitev problema doprinesla k razvoju skupnosti in okolja, v katerem živimo.
• Preverimo, ali je kdo že rešil problem pred nami.
• Preverimo, ali lahko koncept občanske znanosti sploh uporabimo v naši raziskavi.
• Postavimo osnovno hipotezo naše raziskave.
• Raziščimo možne raziskovalne metode ter izberimo najbolj primerne.
• Vnaprej opredelimo način ustvarjanja (zbiranja in oddaje) podatkov.
• Določimo ključne deležnike raziskave.
• Odločimo se za način pridobivanja aktivnih udeležencev raziskave ter komunikacije z njimi.
• Vpišimo se v knjižnico, s pomočjo katere lahko dostopamo do dodatnih informacij.

2. korak: Oblikujmo načrt naše raziskave.

Zasnovo raziskave razčlenimo na obvladljive korake, skladno s cilji raziskave in viri, ki so nam na voljo, oziroma jih bomo potrebovali pri izvajanju raziskave. V tem koraku tudi načrtujmo vodenje posameznih korakov raziskave.

• Podrobneje opišimo cilje raziskave.
• Preglejmo načrte že aktivnih ali zaključenih podobnih občanskih raziskav
• Evidentirajmo potrebne in obstoječe vire za izvedbo raziskave.
• Izdelajmo finančni načrt raziskave.
• Načrtujmo delovne procese in vodenje raziskave.
• Načrtujmo komunikacijo med udeleženci raziskave.
• Načrtujmo promocijo našega projekta.
• Zadnji napotki pred pričetkom raziskave.

3. korak: Vzpostavimo skupnost občanskih raziskovalcev za našo raziskavo.

Poiščimo udeležence raziskave in jih prepričajmo, da se v projekt vključijo. Nato pristopimo k vzpostavitvi skupnosti našega projekta. Skupnostni pristop zagotavlja večjo stopnjo zavedanja in upoštevanja temeljnih načel integritete pri znanstvenoraziskovalnem delu. Skupnostni pristop z izmenjavo informacij in različnih stališč o pomenu raziskave spodbuja tudi vzajemno motivacijo med udeleženci.

• Pridobimo udeležence raziskave.
• Spoznajmo udeležence raziskave.
• Vzpostavimo skupnost.

4. korak: Ustvarimo raziskovalne podatke in z njimi odgovorno ravnajmo.

V tem koraku podrobneje opredelimo način ustvarjanja podatkov (zbiranje, oddaja in ostali postopki pri ustvarjanju). V različnih fazah upravljanja s podatki moramo biti zelo pozorni na kakovost le – teh, še posebej če uporabljamo metode množičnega ustvarjanja. Pridobljene podatke arhiviramo v enem od repozitorijev, pri čemer upoštevamo principe odprtega dostopa in načela FAIR za deljenje podatkov.

• Izdelajmo načrt za ravnanje z raziskovalnimi podatki.
• Izdelajmo navodila za ustvarjanje podatkov.
• Izpeljimo pilotni projekt ustvarjanja podatkov.
• Izdelajmo platformo za začasno arhiviranje ustvarjenih podatkov.
• Preverjanje ustvarjenih podatkov.
• Analizirajmo ustvarjene podatke.
• Potrjevanje hipoteze.
• Raziskovalne podatke delimo po načelih odprte znanosti.

5. korak: Zaključek naše raziskave: analiza, promocija in deljenje rezultatov.

Že pri načrtovanju raziskave razmišljamo o tem, kako ravnati po formalnem zaključku, vključno z načrtovanjem objav, trajno hrambo in možnostjo ponovne uporabe raziskovalnih podatkov ter promocijo rezultatov raziskave. Organizirajmo srečanje udeležencev in podelimo priznanja oziroma nagrade udeležencem Pripravimo predstavitve za javnost, obvestimo medije in organizirajmo tiskovno konferenco.

• Ocenimo doseganje ciljev naše občanske raziskave.
• Preverjanje ustvarjenih podatkov.
• Analizirajmo razloge za motivacijo superudeležencev.
• Organizirajmo družabno srečanje ob zaključku raziskave.
• Podelimo dokazila o udeležbi in nagrade.
• Promovirajmo rezultate raziskave.
• Delimo rezultate naše raziskave v obliki objav.
• Vnos rezultatov raziskave v bibliografske zbirke.
• Ohranimo našo raziskavo tudi po zaključku.

Dekorativna slika; Circle the Reptiles, od Twisty Noodle iz Pinterest

Kontaktni podatki CTK

Naslov: Trg republike 3, 1000 Ljubljana

obcanskaznanost@ctk.uni-lj.si 

Tel: 01 2003 416 (Til Mlakar)

Skip to content