Razpisi

Na tej strani so zbrani slovenski in mednarodni razpisi za financiranje občanske znanosti in njene promocije. Če veste za kakšen razpis, ki ga ni v seznamu, nam to, prosim, sporočite. 

Tekoči razpisi

IMPETUS accelerator call 2023 - (rok: 13. 3. 2023)

OPIS RAZPISA

IMPETUS je projekt, financiran iz okvirnega programa Obzorje Evropa, ki krepi ekosistem občanske znanosti po vsej Evropi in gradi poti podpore trajnostnemu razvoju  v lokalnih  in nacionalnih okvirih. Med drugim ima dve poslanstvi in sicer finančne spodbude projektov državljanske znanosti ter presojo in nagrajevanje najboljših projektov občanske znanosti v Evropi.

10. januarja 2023 so objavili prvi razpis za podporo projektom občanske znanosti IMPETUS accelerator call 2023. Na razpis se lahko prijavijo posamezniki, organizacije ali konzorciji iz držav ali s področij, ki so sicer upravičene do prijav na razpise iz programa Obzorje Evropa. Cilj razpisa je financiranje projektov v obdobju 6 mesecev od julija do decembra leta 2023. Predvidevajo financiranje 30 novih projektov v višini 20.000 EUR in 5 obstoječih projektov v višini 10.000 EUR

Objava razpisa: 10. januar 2023

Rok za prijavo: 13. marec 2023 do 12:00

Povezava do razpisa

Laying the groundwork towards Europe-wide citizen science campaigns Vzpostavitev temeljev vseevropske promocije občanske znanosti - (rok: 9. 3. 2023)

OPIS RAZPISA

Razpis je financiran iz okvirnega programa Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), podprogram Enhancing the European R&I system (HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01).

Projekti, financirani iz razpisa naj bi prispevali k naslednjim pričakovanim rezultatom:

– Identifikacija občanskih znanstvenih pobud ter izboljšanje njihovih učinkovitosti z razširitvijo na ERA (Evropski raziskovalni prostor);
– Vzpostavitev širokih družbenih koalicij/mrež akterjev, organiziranih okoli občanskih znanstvenih pobud;
– Protokoli in načini dela za uporabo odprtih mednarodnih podatkovnih repozitorijev in infrastruktur;
– Predlogi in zaveze za mobilizacijo različnih virov financiranja za zagotovitev trajnosti občanskih znanstvenih pobud.

Pričakovani srednjeročni in dolgoročni učinki:

– Okrepljeno sodelovanje z vsemi zainteresiranimi deležniki, vključno z občani v vseh fazah raziskav in inovacij, kar zagotavlja odgovornejše raziskave in inovacije;
– Večja usklajenost občanskih znanstvenih prizadevanj držav ERA;
– Izgradnja mednarodne občanske znanstvene skupnosti;

Prispevek k izpolnjevanju poslanstva EU Horizon Europe:

– Povečano zaupanje javnosti in razumevanje znanosti.

Objava razpisa: 6. december 2022

Rok za prijavo: 9. marec 2023 do 17:00 po bruseljskem času

Povezava do razpisa

Open call for the RadoNorm citizen science projects Poziv RadoNorm k oblikovanju občanskih raziskav na področju radonaHere - (rok: 17. 2. 2023)

OPIS RAZPISA

RadoNorm želi podpreti občanske znanstvene pobude, povezane s testiranjem radona ali zmanjševanjem radona v območjih, kjer je zaznana večja vsebnost radona v okolju. RadoNorm išče partnerstvo z:

– s pobudami za projekte občanske znanosti s področja proučevanja radona v okolju, ki iščejo podporo za trajnostni razvoj,
– s skupnostmi, ki jih zanima sooblikovanje raziskav radona,
– z organizacijami, v javnem in zasebnem sektorju, ki raziskujejo uporabo državljanske znanosti v zvezi z meritvami radona in/ali sanacijo degradacije okolja, povzročene z radonom

RadoNorm bo sklenil pogodbe s podizvajalci za izvajanje občanskih raziskav, povezanih z zmanjševanjem radona za obdobje šestih mesecev. Prijavitelji bodo imeli priložnost sooblikovati in preizkusiti komplet orodij.

Objava razpisa: 7. november 2022

Rok za prijavo: 17. februar 2023

Povezava do razpisa

Možnost sodelovanja mladih iz Slovenije in EU v programu inovacijski kamp za mlade Evro - sredozemska univerza - EMUNI - (rok: 15. 2. 2023)

OPIS RAZPISA

Obveščamo vas, da je Evro-sredozemska univerza – EMUNI z začetkom leta 2023 zagnala novo aktivnost, in sicer Evro-sredozemski inovacijski kamp in tekmovanje za mlade, ki je namenjeno krepitvi inovativnosti in kreativnosti mladih med 18 in 35 let (študenti, raziskovalci, inovatorji, mladi s poslovnimi idejami) iz evro-sredozemskega prostora. V sklopu tekmovanja bodo imeli mladi priložnost, da predstavijo svoje inovacijske in inovativne ideje in jih s pomočjo slovenskih inovacijskih inkubatorjev, raziskovalnih inštitucij in podjetij razvijejo ter povežejo z gospodarstvom. Program bo imel tudi močno medijsko komponento s ciljem popularizacije inovacij v regiji, še posebej med mladimi.

Za sodelovanje v tekmovanju se lahko prijavijo: – Mladi med 18 in 35 let (v času prijave). – Prebivalci ene od evro-mediteranskih držav. – Zaključena vsaj srednješolska izobrazba. – Študenti vpisani na primarno ali sekundarno stopnjo visokošolskega izobraževanja. – Z inovativno idejo, ki jo je mogoče pripeljati na trg. – Ideja mora biti intelektualna last posameznika, ki se prijavlja oziroma mora imeti posameznik soglasje solastnikov za predstavitev in nadaljnji razvoj ideje. – Idejo je možno v treh mesecih preoblikovati v delujoči prototip. – Ideja naslavlja enega od treh prioritetnih področji (zdravje, obnovljiva energija, okolje, vključno s podnebnimi spremembami).

Glede na to, da želijo organizatorji zagotoviti čim bolj uravnoteženo sodelovanje mladih iz obeh delov evro-sredozemskega območja in predstavlja tekmovanje priložnost za krepitev inovacijskih in kreativnih kompetenc ter praks tudi za morebitne slovenske udeležence, vas vljudno prosimo, da informacijo o možnosti in priložnosti sodelovanja delite v okviru svojih institucij, organizacij in v okviru svojih partnerskih mrež.

Objava razpisa: 25. januar 2023

Rok za prijavo: 15. februar 2023

Povezava do razpisa
Dekorativna slika; Speaking Podium Clipart, od pngtree iz Pinterest

Kontaktni podatki CTK

Naslov: Trg republike 3, 1000 Ljubljana

obcanskaznanost@ctk.uni-lj.si 

Tel: 01 2003 416 (Til Mlakar)

Skip to content