Razpisi

Na tej strani so zbrani slovenski in mednarodni razpisi za financiranje občanske znanosti in njene promocije. Če veste za kakšen razpis, ki ga ni v seznamu, nam to, prosim, sporočite. 

Tekoči razpisi

IMPETUS OPEN CALL for Citizen Science Projects 2024 - (rok: 11. 3. 2024)

OPIS RAZPISA

Projekt IMPETUS išče nove in trajne projekte občanske znanosti, ki bi jih podprl in promoviral na svojem najnovejšem javnem razpisu. Če uporabljate prakse občanske znanosti na iznajdljive načine za reševanje družbenih izzivov, bo projekt IMPETUS z veseljem sodeloval z vašimi pobudami.

Na tem javnem razpisu IMPETUS išče projekte občanske znanosti za dve zanimivi priložnosti, in sicer za pospeševalnik IMPETUS in nagrado Evropske unije za občansko znanost. Razpis bo potekal od 10. januarja do 11. marca za nagrado Evropske unije za državljansko znanost in 14. marca za pospeševalnik IMPETUS.

 • IMPETUS ACCELERATOR vključuje enotedenski zagonski tabor, spletno mentorstvo in usposabljanje, vzajemno učenje, priložnosti za mreženje in promocijo ter finančno podporo v višini 20.000 EUR (za začetne projekte) ali 10.000 EUR (za trajne projekte).
 • NAGRADA EVROPSKE UNIJE ZA OBČANSKO ZNANOST je sestavljena iz treh glavnih nagrad. Glavno nagrado v višini 60.000 EUR ter dve dodatni nagradi za projekte, ki najbolje pokažejo, kako je mogoče občansko znanost uporabiti za spodbujanje raznolikosti in sodelovanja ter digitalnih skupnosti; obe nagradi bosta podeljeni v višini 20.000 EUR.

Objava razpisa: 10. januar 2024

Rok za prijavo: 11. marec 2024 do 12:00

Povezava do razpisa

ECSA2024 conference: Change - Vienna, 3-6 April 2024 - Call for proposals - (rok: 30. 9. 2023)

OPIS RAZPISA

Veseli nas, da bo konferenca ECSA 2024 potekala od 3. do 6. aprila 2024 na Dunaju v Avstriji, kjer jo bosta gostila Univerza za naravne vire in znanosti o življenju ter Prirodoslovni muzej na Dunaju. Prvič bo konferenca ECSA združena z avstrijsko konferenco Citizen Science Conference, zato bodo na voljo tako angleško kot nemško govoreče seje in delavnice. Tema konference leta 2024 je Sprememba.

Konference ECSA slavijo skupnost občanske znanosti, ponujajo priložnosti za mreženje in vzpostavljanje partnerstev ter so dvoletni vrhunec v koledarju občanske znanosti. Konference ECSA so namenjene raznolikemu in širokemu občinstvu, njihov cilj pa je spodbujati nove povezave in navzkrižno opraševanje na različnih področjih občanske znanosti. Na naših konferencah sodelujejo najrazličnejši udeleženci, vključno z izvajalci občanske znanosti, raziskovalci, aktivisti, znanstveniki, oblikovalci politik, nevladnimi organizacijami, umetniki in drugimi.

Na konferenci lahko prispevajo prispevke (v obliki povzetkov) tako člani kot nečlani združenja ECSA. Še posebej vabimo skupnosti, ki so bile na prejšnjih konferencah ECSA premalo zastopane, kot so ustvarjalci, skupnosti “naredi sam” in skupnosti odprte znanosti.

Upoštevajte: vsi udeleženci konference ECSA 2024 se morajo prijaviti na konferenco in plačati prijavnino*. To vključuje ustne predavatelje, predstavnike plakatov, vodje delavnic in usposabljanj ter sklicatelje sej. Če predložite povzetek na konferenci ECSA 2024, potrjujete in se strinjate, da boste plačali prijavnino, če bo vaš prispevek sprejet. Predstavitev ali sklic na daljavo ne bosta mogoča.

Objava razpisa: 1. julij 2023

Rok za prijavo: 30. september 2023

Povezava do razpisa

MSCA and Citizens - European Researchers' Night - (rok: 25. 10. 2023)

OPIS RAZPISA

Cilj MSCA in občanov je približati raziskave in raziskovalce širši javnosti, povečati ozaveščenost o raziskovalnih in inovacijskih dejavnostih ter povečati javno priznanje znanosti in raziskovalnega izobraževanja. Prikazalo bo vlogo raziskovalca za družbo in gospodarstvo ter vpliv dela raziskovalcev na vsakdanje življenje občanov. Prav tako želi povečati zanimanje mladih za raziskovalno in znanstveno kariero.

MSCA in Občani bodo nagovarjali širšo javnost in privabljali ljudi ne glede na stopnjo njihovega znanstvenega znanja, s posebnim poudarkom na družinah, dijakih, študentih in predvsem tistih, ki nimajo lahkega dostopa in so zato manj nagnjeni k sodelovanju s področja STEAM (znanost, tehnologija, inženiring, umetnost in matematika) ali raziskovalne dejavnosti. Vključevanje bi moralo biti ključnega pomena za razširitev dostopa do znanosti in raziskav na vse.

MSCA in občani bi morali spodbujati tudi uravnoteženo zastopanost spolov in vključevanje v znanosti, odprti znanosti ter odgovornem raziskovanju in inovacijah.

Te cilje bomo uresničevali z organizacijo Evropske noči raziskovalcev in izvajanjem pobude Raziskovalci v šolah.

Evropska noč raziskovalcev je največji raziskovalni komunikacijski in promocijski dogodek, ki poteka v državah članicah EU in pridruženih državah Horizon Europe.

Pobuda Raziskovalci v šolah želi okrepiti povezavo med raziskovanjem in izobraževanjem, tako da raziskovalce pripelje v šole in druga pedagoška in izobraževalna središča, da bi spodbudili interakcijo z učenci na vseh ravneh osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Srečali se bodo raziskovalci in dijaki, da bi spregovorili o trenutnih in prihodnjih izzivih naših družb ter s tem povezani ključni vlogi raziskovanja. Učenci bodo neposredno spoznali raziskovalne projekte in dejavnosti, ki obravnavajo prednostne naloge in glavne usmeritve EU.

Objava razpisa: 20. junij 2023

Rok za prijavo: 25. oktober 2023

Povezava do razpisa

Call for Citizen Science Ambassadors - (rok: 29. 6. 2023)

OPIS RAZPISA

Razpis “Call for Citizen Science Ambassadors by the ECS project” je razpis za ambasadorje občanske znanosti, ki ga je izdal projekt European Citizen Science (ECS). Projekt vodi ECSA v konzorciju z drugimi univerzami in ustanovami. Razpis je namenjen ustvarjanju mreže 28 ambasadorjev občanske znanosti v Evropi, ki bodo podpirali izgradnjo skupnosti in aktivnosti za vključevanje novih članov na nacionalni in lokalni ravni ter predstavljali platformo European Citizen Science (http://eu-citizen.science).

Ambasadorji projekta ECS bodo postali lokalni predstavniki in promotorji projekta ECS v posamezni državi. Njihova vloga bo vključevala predstavitev platforme eu-citizen.science na nacionalni ravni ter promoviranje in širjenje njene vsebine z nacionalnimi pobudami in viri. Ambasadorji bodo podpirali oblikovanje skupnosti, organizirali dejavnosti vključevanja na nacionalni in lokalni ravni ter spodbujali vključevanje pridruženih subjektov mreže ECS preko lokalnih in nacionalnih dogodkov. Informirali bodo javnost glede dejavnosti, dogodkov in novic projekta ECS prek svojih omrežij ter zagovarjali občansko znanosti med ključnimi zainteresiranimi stranmi, kot so lokalni in nacionalni oblikovalci politik ter predstavniki vlad in lokalne samouprave. Spodbujali bodo občansko znanost v raziskovalnih organizacijah in med akademiki na nacionalni ravni ter pomagali pri spremljanju stanja na področju občanske znanosti v posamezni državi, vključno z razvojem in programi financiranja za občansko znanost. Ambasadorji bodo spodbujali nacionalno vključenost v usklajen razvoj platform nacionalnih/regionalnih mrež občanske znanosti, ki temelji na močnih povezavah med nacionalnimi infrastrukturami občanske znanosti in platformo eu-citizen.science.

Konzorcij ECS bo ambasadorjem CS zagotovil širok nabor podpore in ugodnosti. To vključuje zagotavljanje gradiva, informacij in usposabljanja, podporo s strani ECSA na področju komuniciranja, možnosti za učenje in mreženje preko internih kanalov ECS, promocijo preko bloga, novic na platformi eu-citizen.science in kanalov družbenih medijev ECS ter priložnosti za predstavitve na javnih (spletnih) dogodkih ECS. Ambasadorji bodo imeli dostop do pomembnih spoznanj, pridobljenih v okviru projekta ECS, ter možnost sodelovanja v dejavnostih ECS. Poleg tega bo konzorcij ECS ambasadorjem CS plačal znesek 2.000 EUR za njihove prispevke in prizadevanja pri izvajanju nalog.

Pri kandidatih se pričakujejo izkušnje na področju občanske znanosti, predvsem na enem ali več naslednjih področij: participativno (sodelovalno) raziskovanje, transdisciplinarno ali akcijsko raziskovanje, raziskovalna politika (idealno s strokovnim znanjem o odprti znanosti ali RRI), vključevanje javnosti, komunikacija o znanosti, sodelovanje v skupnosti ali prostovoljnih dejavnostih, Fab labs, znanstvene delavnice in ustvarjalni prostori, odprta znanost, vključevanje v občansko znanost ter zagovorniško delo.

Pričakuje se tudi, da kandidati za ambasadorje poznajo trenutno stanje občanske znanosti v svoji državi, vključno z akterji in organizacijami ter načine za krepitev občanske znanosti. Pričakuje se, da so uveljavljeni na področju občanske znanosti ali imajo dostop do strokovnih omrežij in relevantnih akterjev v državi, kot so delovne skupine, svetovalni odbori, strokovna združenja itd. Pomembno je, da kandidati kažejo zanimanje za krepitev občanske znanosti v Evropi in so proaktivni kot del mreže ambasadorjev. Poleg tega morajo imeti zadostno znanje angleškega jezika za učinkovito komunikacijo s konzorcijem ECS.

 Prijave bosta ocenila vsaj dva recenzenta iz odbora ECS na podlagi naslednjih meril:

 • izkušnje na področju občanske znanosti in sorodnih področjih (20 od 75 točk),
 • ocena stanja in izzivov občanske znanosti v državi (15 od 75 točk) točk iz 75 točk),
 • zamisli za krepitev občanske znanosti v državi kot ambasadorja, izvajanje in vpliv (20 od 75 točk),
 • dostop do omrežij in komunikacijskih kanalov ter zamisli za sodelovanje in navezovanje stikov z ustreznimi zainteresirane strani (20 od 75 točk)

 Ambasadorji bodo lahko delovali od septembra 2023, najmanj eno leto in največ tri leta (do junija 2026)

Objava razpisa: 25. maj 2023

Rok za prijavo: 29. junij 2023 do 17:00

Povezava do razpisa

IMPETUS accelerator call 2023 - (rok: 13. 3. 2023)

OPIS RAZPISA

IMPETUS je projekt, financiran iz okvirnega programa Obzorje Evropa, ki krepi ekosistem občanske znanosti po vsej Evropi in gradi poti podpore trajnostnemu razvoju  v lokalnih  in nacionalnih okvirih. Med drugim ima dve poslanstvi in sicer finančne spodbude projektov državljanske znanosti ter presojo in nagrajevanje najboljših projektov občanske znanosti v Evropi.

10. januarja 2023 so objavili prvi razpis za podporo projektom občanske znanosti IMPETUS accelerator call 2023. Na razpis se lahko prijavijo posamezniki, organizacije ali konzorciji iz držav ali s področij, ki so sicer upravičene do prijav na razpise iz programa Obzorje Evropa. Cilj razpisa je financiranje projektov v obdobju 6 mesecev od julija do decembra leta 2023. Predvidevajo financiranje 30 novih projektov v višini 20.000 EUR in 5 obstoječih projektov v višini 10.000 EUR

Objava razpisa: 10. januar 2023

Rok za prijavo: 13. marec 2023 do 12:00

Povezava do razpisa

Laying the groundwork towards Europe-wide citizen science campaigns Vzpostavitev temeljev vseevropske promocije občanske znanosti - (rok: 9. 3. 2023)

OPIS RAZPISA

Razpis je financiran iz okvirnega programa Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), podprogram Enhancing the European R&I system (HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01).

Projekti, financirani iz razpisa naj bi prispevali k naslednjim pričakovanim rezultatom:

 • Identifikacija občanskih znanstvenih pobud ter izboljšanje njihovih učinkovitosti z razširitvijo na ERA (Evropski raziskovalni prostor);
 • Vzpostavitev širokih družbenih koalicij/mrež akterjev, organiziranih okoli občanskih znanstvenih pobud;
 • Protokoli in načini dela za uporabo odprtih mednarodnih podatkovnih repozitorijev in infrastruktur;
 • Predlogi in zaveze za mobilizacijo različnih virov financiranja za zagotovitev trajnosti občanskih znanstvenih pobud.

Pričakovani srednjeročni in dolgoročni učinki:

 • Okrepljeno sodelovanje z vsemi zainteresiranimi deležniki, vključno z občani v vseh fazah raziskav in inovacij, kar zagotavlja odgovornejše raziskave in inovacije;
 • Večja usklajenost občanskih znanstvenih prizadevanj držav ERA;
 • Izgradnja mednarodne občanske znanstvene skupnosti;

Prispevek k izpolnjevanju poslanstva EU Horizon Europe:

 • Povečano zaupanje javnosti in razumevanje znanosti.

Objava razpisa: 6. december 2022

Rok za prijavo: 9. marec 2023 do 17:00 po bruseljskem času

Povezava do razpisa

Open call for the RadoNorm citizen science projects Poziv RadoNorm k oblikovanju občanskih raziskav na področju radonaHere - (rok: 17. 2. 2023)

OPIS RAZPISA

RadoNorm želi podpreti občanske znanstvene pobude, povezane s testiranjem radona ali zmanjševanjem radona v območjih, kjer je zaznana večja vsebnost radona v okolju. RadoNorm išče partnerstvo z:

 • s pobudami za projekte občanske znanosti s področja proučevanja radona v okolju, ki iščejo podporo za trajnostni razvoj,
 • s skupnostmi, ki jih zanima sooblikovanje raziskav radona,
 • z organizacijami, v javnem in zasebnem sektorju, ki raziskujejo uporabo državljanske znanosti v zvezi z meritvami radona in/ali sanacijo degradacije okolja, povzročene z radonom

RadoNorm bo sklenil pogodbe s podizvajalci za izvajanje občanskih raziskav, povezanih z zmanjševanjem radona za obdobje šestih mesecev. Prijavitelji bodo imeli priložnost sooblikovati in preizkusiti komplet orodij.

Objava razpisa: 7. november 2022

Rok za prijavo: 17. februar 2023

Povezava do razpisa

Možnost sodelovanja mladih iz Slovenije in EU v programu inovacijski kamp za mlade Evro - sredozemska univerza - EMUNI - (rok: 15. 2. 2023)

OPIS RAZPISA

Obveščamo vas, da je Evro-sredozemska univerza – EMUNI z začetkom leta 2023 zagnala novo aktivnost, in sicer Evro-sredozemski inovacijski kamp in tekmovanje za mlade, ki je namenjeno krepitvi inovativnosti in kreativnosti mladih med 18 in 35 let (študenti, raziskovalci, inovatorji, mladi s poslovnimi idejami) iz evro-sredozemskega prostora. V sklopu tekmovanja bodo imeli mladi priložnost, da predstavijo svoje inovacijske in inovativne ideje in jih s pomočjo slovenskih inovacijskih inkubatorjev, raziskovalnih inštitucij in podjetij razvijejo ter povežejo z gospodarstvom. Program bo imel tudi močno medijsko komponento s ciljem popularizacije inovacij v regiji, še posebej med mladimi.

Za sodelovanje v tekmovanju se lahko prijavijo:

 • Mladi med 18 in 35 let (v času prijave).
 • Prebivalci ene od evro-mediteranskih držav.
 • Zaključena vsaj srednješolska izobrazba.
 • Študenti vpisani na primarno ali sekundarno stopnjo visokošolskega izobraževanja.
 • Z inovativno idejo, ki jo je mogoče pripeljati na trg.
 • Ideja mora biti intelektualna last posameznika, ki se prijavlja oziroma mora imeti posameznik soglasje solastnikov za predstavitev in nadaljnji razvoj ideje.
 • Idejo je možno v treh mesecih preoblikovati v delujoči prototip.
 • Ideja naslavlja enega od treh prioritetnih področji (zdravje, obnovljiva energija, okolje, vključno s podnebnimi spremembami).

Glede na to, da želijo organizatorji zagotoviti čim bolj uravnoteženo sodelovanje mladih iz obeh delov evro-sredozemskega območja in predstavlja tekmovanje priložnost za krepitev inovacijskih in kreativnih kompetenc ter praks tudi za morebitne slovenske udeležence, vas vljudno prosimo, da informacijo o možnosti in priložnosti sodelovanja delite v okviru svojih institucij, organizacij in v okviru svojih partnerskih mrež.

Objava razpisa: 25. januar 2023

Rok za prijavo: 15. februar 2023

Povezava do razpisa

Dekorativna slika; Speaking Podium Clipart, od pngtree iz Pinterest

Kontaktni podatki CTK

Naslov: Trg republike 3, 1000 Ljubljana

obcanskaznanost@ctk.uni-lj.si 

Tel: 01 2003 416 (Til Mlakar)

Skip to content