Lansko poletje smo v IO prvič preizkusili nov pristop k učenju, metodo občanske znanosti. K sodelovanju pri spremljanju opraševalcev na sončnicah smo povabili najširšo javnost. Odzvalo se je več kot 100 udeležencev iz cele Slovenije. Strokovnjaka za opraševalce dr. Danilo Bevk iz Nacionalnega inštituta za biologijo in dr. Anton Gradišek iz Instituta Jožef Stefan sta zasnovala biološki del opazovanja. Pripravila sta pisna in slikovna navodila, opazovalce usposobila in bila ves čas opazovanja na voljo za pomoč pri identifikaciji opraševalcev.

ACS je prevzel vlogo koordinatorja večmesečne aktivnosti in je zagotavljal stik med sodelujočimi, skladnost z zahtevami projekta ter organizacijsko podporo sodelujočim. Del usposabljanja je bil tudi kviz, kjer so udeleženci lahko preverili svoje znanje, in je še vedno na voljo. Vabimo vas, da preizkusite svoje poznavanje opraševalcev, ki so ključni za našo prehransko varnost. Žal nanje vplivamo neposredno, npr. z uporabo kemičnih pripravkov, pa tudi posredno, ker človeštvo povzroča podnebne spremembe in jih ne blaži dovolj hitro…več

Slika kviza opraševalcev; kviz opraševalcev (foto: Johanna Robinson), vir: acs.si
Skip to content