Search Listings

Projekt Pru čmru je namenjen zbiranju podatkov o opažanjih čmrljih matic. Kako vemo, ali je čmrlj matica? Vsi čmrlji zgodaj spomladi so matice. Z akcijo…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: Čmrljica – slovensko društvo za varstvo opraševalcev

Atlas obsega temeljne podatke o naravnih nevarnostih in naravnih nesrečah v Sloveniji. Obsega podatke o zgodovinskih naravnih nesrečah, snežnih plazovih, poplavah, zemeljskih plazovih, potresih, gozdnih…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: geografija
 • NOSILEC PROJEKTA: Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

V akciji Živo podzemlje vabimo posameznike in javnost, da nam sporočajo informacije o opažanjih podzemnih živali in/ali drugih živali v podzemnih habitatih (npr. jamah), preko…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: Skupina za speleobiologijo, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • eu-citizen.science

V politično razdrobljenem območju Evrope je eden izmed glavnih ciljev ohranjanja in upravljanja z rjavim medvedom čezmejno sodelovanje in upravljanje na nivoju populacije. Žal je…

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: ZGS – Zavod za gozdove Slovenije

Enakovredna udeležba žensk je ključna za vzdržen mir in trajnostni (tudi gospodarski) razvoj. Zaradi čedalje hujših naravnih nesreč in drugih groženj je enakovredna udeležba žensk…

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: družbene vede, ekonomske vede, pravo
 • NOSILEC PROJEKTA: UL PF – Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Gre za zbiranje opažanj povoženih živalih vseh vrst preko telefonske aplikacije iNaturalist. Predvsem pa se osredotočamo na opažanje povoženih ježev*. KAKO SODELOVATI Opažanja lahko prispevate,…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: DINARICUM – Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov
 • eu-citizen.science

Register divjih odlagališč je inovativno orodje, ki prispeva k ureditvi in poenotenju baz divjih odlagališč na celotnem ozemlju Slovenije. Register z več kot 15.000 lokacijami…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: Društvo Ekologi brez meja

RadoNorm-SLO je eden od šestih projektov občanske znanosti, ki jih financira RadoNorm, evropski projekt s financiranjem Euratom programa za raziskave in usposabljanje 2019-2020 v okviru…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: družbene vede, fizika in astronomija, gradbeništvo in geodezija
 • NOSILEC PROJEKTA: ZIK Črnomelj; Katja König s.p.; IJS – Inštitut Jožef Štefan; UK RADON
 • eu-citizen.science

Knjižnica semen je eden od načinov ohranjanja biotske pestrosti kulturnih rastlin, ki temelji na brezplačni izmenjavi semen. Obstoj knjižnic semen na nekem območju krepi lokalno…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: GKFB – Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
 • eu-citizen.science

V sodelovanju s Parkom Škocjanske jame, bo v soboto 20. maja 2023 potekala 2. REGALNICA, s pričetkom ob 18. uri. Izhodiščna točka dogodka bo Promocijski…

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: UP – Univerza na Primorskem; Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (oddelek za biodiverziteto); Park Škocjanske jame

STRAN 1 od 6
Skip to content