Search Listings

S projektom so slušateljice želele predstaviti pojem mize in njen globlji pomen, ki ga morda nosi za posameznika, osebne zgodbe in zanimivosti. Predvsem pa vsaka…

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: arhitektura in urbanizem, umetnostna zgodovina, zgodovina in domoznanstvo
 • NOSILEC PROJEKTA: UTŽO – Univerza za tretje življenjsko obdobje

Dveletni evropski projekt ‘Z menoj po mojem mestu’ / ‘Personal Town Tours’, je potekal v okviru Grundtvig Učnega partnerstva. Pri projektu so poleg UTŽO, Ljubljana,…

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: arhitektura in urbanizem, ekologija in varstvo okolja, geografija, umetnostna zgodovina, zgodovina in domoznanstvo
 • NOSILEC PROJEKTA: UTŽO – Univerza za tretje življenjsko obdobje

Elektronska zbirka Pisma nastaja v Raziskovalnem centru za humanistiko v okviru programske skupine Historične interpretacije 20. stoletja (P6-0347) in projekta Transformacije intimnosti v literarnem diskurzu…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: družbene vede, filozofija in teologija, jeziki in književnosti, umetnostna zgodovina, zgodovina in domoznanstvo
 • NOSILEC PROJEKTA: UNG – Univerza v Novi Gorici

Glavni namen projekta je promocija pristopa Citizen Science za spodbujanje interdisciplinarnosti, aktivnega državljanstva in humanitarnosti, predvsem med mladimi. Glavni cilj je bil razviti model projektov…

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: družbene vede, medicina in zdravstvene vede
 • NOSILEC PROJEKTA: IRSA – Inštitut za razvojne in strateške analize

Projekt želi animirati in združiti vse lokalne raziskovalne kapacitete in energije brez omejevanja na posamezno stroko. Začetna faza projekta se je zaključila z izdajo zbornika…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven, aktiven (pogojno), neaktiven, planiran
 • ZNANSTVENO PODROČJE: geografija, jeziki in književnosti, zgodovina in domoznanstvo
 • NOSILEC PROJEKTA: MDŽ – Muzejsko društvo Žiri

Projekt Slovensko leposlovje na Wikiviru namerava na splet postaviti celotno slovensko leposlovje v javni lasti: knjige, rokopise, objave v časnikih in časopisih. Besedila jemlje iz…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: jeziki in književnosti
 • NOSILEC PROJEKTA: ZDSDS – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Partizanski spomenik ali partizansko obeležje je zbirni izraz za spominske plošče, obeliske, spomenike, kipe in podobne objekte, ki so bili po drugi svetovni vojni postavljeni…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: zgodovina in domoznanstvo
 • NOSILEC PROJEKTA: Skupina zainteresiranih državljanov z moralno podporo Zveze borcev za vrednote NOB

Pomagajte nam pri štetju metuljev. S tem bomo povečali znanje o metuljih in jih bomo lahko bolje varovali. Po vsej Evropi že več tisoč prostovoljcev…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: BCE – Butterfly Conversation Europe

“Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu (ZnC)” je akcija, s katero raziskovalci prispevajo k zavedanju pomena znanosti za gospodarstvo in družbo. Znanstveniki v…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, družbene vede, ekologija in varstvo okolja, fizika in astronomija, geografija, jeziki in književnosti, medicina in zdravstvene vede, pravo, psihologija in pedagogika, umetnost, umetnostna zgodovina, zgodovina in domoznanstvo
 • NOSILEC PROJEKTA: SATENA – Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

INCREASE je evropski znanstveni in inovacijski projekt, ki vključuje 28 partnerjev z vsega sveta, združenih s ciljem ovrednotiti agrobiodiverziteto in spodbuditi uživanje in gojenje stročnic…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: KIS – Kmetijski inštitut Slovenije

STRAN 1 OD 5
Skip to content