Search Listings

Pomagajte nam pri štetju metuljev. S tem bomo povečali znanje o metuljih in jih bomo lahko bolje varovali. Po vsej Evropi že več tisoč prostovoljcev…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: BCE – Butterfly Conversation Europe

“Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu (ZnC)” je akcija, s katero raziskovalci prispevajo k zavedanju pomena znanosti za gospodarstvo in družbo. Znanstveniki v…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, družbene vede, ekologija in varstvo okolja, fizika in astronomija, geografija, jeziki in književnosti, medicina in zdravstvene vede, pravo, psihologija in pedagogika, umetnost, umetnostna zgodovina, zgodovina in domoznanstvo
 • NOSILEC PROJEKTA: SATENA – Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

INCREASE je evropski znanstveni in inovacijski projekt, ki vključuje 28 partnerjev z vsega sveta, združenih s ciljem ovrednotiti agrobiodiverziteto in spodbuditi uživanje in gojenje stročnic…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: KIS – Kmetijski inštitut Slovenije

Aplikacijo SRNA sta razvili Univerza na Primorskem in Lovska zveza Slovenije v okviru projekta Step Change (https://stepchangeproject.eu/). S to aplikacijo lahko beležite prostoživeče živali, ki…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: UP – Univerza na Primorskem; LZS – Lovska zveza Slovenije

KonS ≡ Platforma za sodobno raziskovalno umetnost je odprta in razvijajoča se struktura, ki si prizadeva vzpostaviti povezave med skupnostmi, institucijami znanja, raziskovalnimi središči in…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: umetnost
 • NOSILEC PROJEKTA: KP – KonS Platforma

Projekt proučuje možnosti uveljavitve in širjenja laične podpore za izboljšanje celostne oskrbe kroničnih bolnikov s sladkorno boleznijo. Prostovoljna laična podpora lahko bistveno prispeva k vseživljenjski…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: medicina in zdravstvene vede
 • NOSILEC PROJEKTA: ZDL – Zdravstveni dom Ljubljana

Tujerodni vedež je spletna platforma, ki je namenjena izmenjavi izkušenj o različnih metodah obvladovanja tujerodnih vrst. Tujerodne vrste lahko odstranjujemo na različne načine, ki so…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: GIS – Gozdarski inštitut Slovenije

Portal Sporoči vrsto je namenjen vsem, ki želite aktivno sodelovati pri odkrivanju in ohranjanju narave. Vabimo vas, da opažanja nekaterih izbranih vrst Natura 2000 zabeležite…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: ZRSVN – Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

V projektu LIFE BEAVER (LIFE BOBER): Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami želijo raziskovalci strokovno in laično javnost ozavestiti o pomenu in koristih bobra,…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: LUTRA

Mala mokrišča so v alpski regiji v zadnjih letih kot del modre infrastrukture doživljala velike pritiske – uničevanje, spreminjanje režimov, neustrezno upravljanje. Ti pogosto spregledani…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: ZRSVN – Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

STRAN 2 od 6
Skip to content