Search Listings

Projekt proučuje možnosti uveljavitve in širjenja laične podpore za izboljšanje celostne oskrbe kroničnih bolnikov s sladkorno boleznijo. Prostovoljna laična podpora lahko bistveno prispeva k vseživljenjski…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: medicina in zdravstvene vede
 • NOSILEC PROJEKTA: ZDL – Zdravstveni dom Ljubljana

Tujerodni vedež je spletna platforma, ki je namenjena izmenjavi izkušenj o različnih metodah obvladovanja tujerodnih vrst. Tujerodne vrste lahko odstranjujemo na različne načine, ki so…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: GIS – Gozdarski inštitut Slovenije

Portal Sporoči vrsto je namenjen vsem, ki želite aktivno sodelovati pri odkrivanju in ohranjanju narave. Vabimo vas, da opažanja nekaterih izbranih vrst Natura 2000 zabeležite…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: ZRSVN – Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

V projektu LIFE BEAVER (LIFE BOBER): Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami želijo raziskovalci strokovno in laično javnost ozavestiti o pomenu in koristih bobra,…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: LUTRA

Mala mokrišča so v alpski regiji v zadnjih letih kot del modre infrastrukture doživljala velike pritiske – uničevanje, spreminjanje režimov, neustrezno upravljanje. Ti pogosto spregledani…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: ZRSVN – Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Zavod za varstvo narave zbira podatke o hroščih. Vabijo vas, da se jim pri tem pridružite. Hrošči predstavljajo najštevilčnejšo skupino žuželk, v svetovnem merilu je…

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: ZRSVN – Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

V zadnjih letih v Sloveniji tudi pozimi opažamo vse več belih štorkelj. Pojav, ki je še pred dvajsetimi leti veljal kot nekakšna »anomalija« sedaj postaja…

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Cianobakterije so posebna skupina bakterij, ki izvajajo fotosintezo (reakcijo, pri kateri se v okolje sprošča kisik). To jim omogočajo različna fotosintetska barvila, ki jim dajejo…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: NIB – Nacionalni inštitut za biologijo

Raziskava o uporabi mobilnih aplikacij na izletih in potovanjih ter o zanimanju za oglede spomenikov kulturne dediščine je nastala v okviru projekta Zaščita bronastih spomenikov…

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: arhitektura in urbanizem, ekologija in varstvo okolja, umetnostna zgodovina
 • NOSILEC PROJEKTA: InnoRenew CoE

Projekt Howling predstavlja osnovo za dolgoročno spremljanje populacije volkov v Sloveniji. S sodelovanjem društvo prispeva pomemben drobec v mozaik aktivnosti, ki so potrebne za ohranitev…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven (pogojno)
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: DINARICUM

STRAN 3 od 6
Skip to content