Search Listings

Projekt PERSEUS je začel z dejavnostjo poimenovano ‘Lovci na meduze’, saj želi pritegniti zainteresirane posameznike – ljubitelje morja – k poročanju o opažanjih meduz. Poročanje…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven (pogojno)
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: PERSEUS

S projektom smo vzpostavili sistem množičnega zbiranja podatkov o redkih, ogroženih in tujerodnih vrstah rib, potočnih rakov in školjk v Sloveniji z uporabo novih tehnologij…

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: RZS – Ribiška zveza Slovenije

V projektu MEJ-MO JIH! smo se osredotočili na ozaveščanje o pomenu varovanja mejic in lokalnih mokrišč za prilagajanje rastlinskih in živalskih vrst podnebnim spremembam –…

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: HD – Herpetološko društvo

»Še smo tu! – Domorodne vrste še nismo izrinjene« je nadaljevanje aktivnosti projektov »Ujemite naravo!« in »Invazivke nikoli ne počivajo«. Osrednji cilj projekta je bil…

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: HD – Herpetološko društvo

Projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju v Sloveniji načrtno uvaja podnebne cilje in vsebine v slovenski izobraževalni sistem – od predšolske vzgoje…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: družbene vede, ekologija in varstvo okolja, psihologija in pedagogika
 • NOSILEC PROJEKTA: ACRS – Andragoški center republike Slovenije

Hiša eksperimentov je center opolnomočenja družbe z radovednostjo, ustvarjalnostjo, kritičnim razmišljanjem in aktivnim reševanjem problemov, ki ga nekateri imenujejo tudi center znanosti. Hiša eksperimentov si…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: elektrotehnika, fizika in astronomija, matematika
 • NOSILEC PROJEKTA: HE – Hiša eksperimentov

Podatki, ki jih raziskovalci skupaj z občanskimi raziskovalci zbirajo o pomladanskem jegliču, pomagajo pri razumevanju, kakšne so ugodne razmere za pomladanski jeglič in druge travniške…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: UL BV – Univerza v Ljubljani, Botanični vrt

Namen projekta LIFE ARTEMIS je prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost, kar bomo dosegli s povečano osveščenostjo javnosti in z…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: LA – Life Artemis

»Progasti gož, ki doseže tudi do dva metra in pol, je nestrupen in ljudem povsem nenevaren – celo koristen, saj se hrani z mišmi in…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: NIB – Nacionalni inštitut za biologijo

Zagotavljanje doseganja ničelne stopnje onesnaženja v gospodinjstvih ima številne koristi za zdravje vseh Evropejcev – še posebej naših otrok. To je tudi temeljni cilj projekta…

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: IJS – Inštitut Jožef Štefan

STRAN 4 od 6
Skip to content