V prvih sončnih dneh lahko opazimo letati kar nekaj vrst metuljev, nekateri se predramijo iz svojih zimskih skrivališč kot odrasli metulji, drugi so prezimili v stadiju jajčeca, gosenice ali bube in nadaljujejo svoj razvoj v spomladanskih dneh. Med prvimi se iz bub izležejo tudi petelinčki…več

Slika Petelinčka; Petelinček (Zerynthia polyxena) (foto: Primož Glogovčan), vir: ZRSVN
Skip to content