Usposabljanja

Usposabljanja in delavnice so namenjene tako profesionalnim raziskovalcem, ki bi radi metode občanske znanosti vključili v izvedbo svojega znanstvenega projekta, kot tudi posameznikom, ki bi kot občanski raziskovalci želeli začeti nov projekt občanske znanosti. Usposabljanja in delavnice so namenjeni tudi različnim drugim organizacijam, ki želijo sodelovati pri izvedbi projektov in promociji občanske znanosti (društva, knjižnice, muzeji…). Če imate znanje na tem področju ali pa bi le želeli deliti svoje izkušnje, vas vabimo, da se nam pridružite in vaše znanje predstavite širši javnosti. Prav tako pa vas vabimo, da nam sporočite, če želite, da organiziramo kakšno delavnico ali predstavitev v vaši organizaciji oziroma v vaši regiji.

Predstavitev portala Citizenscience.si in razprava o Mreži občanske znanosti v Sloveniji - (26. 1. 2023)

Predstavili in razpravljali bomo o projektu Mreže občanske znanosti v Sloveniji, ki bo združevala različne deležnike občanskega raziskovanja od javnih raziskovalnih in infrastrukturnih organizacij do posameznikov – predstavnikov zainteresirane javnosti.

Predstavili vam bomo tudi portal citizenscience.si, ki predstavlja spletno središče za pretok informacij o občanski znanosti v Sloveniji.

PREDAVATELJI: dr. Uroš Kunaver, Til Mlakar, Mitja V. Iskrić

ČAS: četrtek, 26. 1. 2023 ob 10.00 h

LOKACIJA: telekonferenca

ČAS TRAJANJA: 45 minut

POVEZAVA NA PRIJAVO: http://www.ctk.uni-lj.si/odprta-akademija

DELAVNICA: Načrtujmo projekt občanske znanosti: vloga visokošolskih knjižničarjev pri oblikovanju raziskav občanske znanosti - (20. 1. 2023)

Občanska znanost (Citizen Science) je priporočena praksa odprte znanosti v programu Obzorje Evropa ter v ospredju nacionalne politike na področju znanstvenoraziskovalnega dela.

Cilj delavnice je, da se knjižničarji spoznajo s temeljnimi načeli oblikovanja raziskav občanske znanosti ter izvedbe same.
Spoznali bomo pet osnovnih korakov pri oblikovanju raziskav, načrtovanje raziskave in odprte raziskovalne infrastrukture, ki jih lahko občanski raziskovalci uporabijo pri svojem delu.

PREDAVATELJI: mag. Miro Pušnik, dr. Uroš Kunaver

ČAS: četrtek, 20. 1. 2023 ob 10.00 h

LOKACIJA: telekonferenca

ČAS TRAJANJA: 90 minut

KOTIZACIJA: udeležba je brezplačna, potrebna predhodna najava

Kontaktni podatki CTK

Naslov: Trg republike 3, 1000 Ljubljana

obcanskaznanost@ctk.uni-lj.si 

Tel: 01 2003 416 (Til Mlakar)

Skip to content