V preteklih dveh mesecih so se v Krajinskem parku Goričko intenzivneje ukvarjali s pobiranjem semenskih mešanic na suhih orhidejskih travnikih habitatnega tipa 6210 (*).

Akcija je potekala z namenom obnove vrstno revnejših travnikov istega habitatnega tipa. Semenske mešanice so pobirali s krtačnim strojem, ki ga je na podlagi izkušenj Kmetijskega raziskovalnega in izobraževalnega centra Raumberg – Gumpenstein (Avstrija) ter specifikacij Kmetijskega inštituta Slovenije izdelala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani…več

Slika travnika s košnjo; Pobiranje semenskih mešanic (foto: JZKPG), vir: Life for Seeds
Skip to content