Digitalna knjižnica

Digitalna knjižnica mreže občanske znanosti vsebuje različne spletne vire, ki lahko pomagajo pri ustvarjanju in izvajanju projektov občanske znanosti:

Informacijski viri nudijo dostop do odprto dostopnih znanstvenih člankov, knjig in drugih publikacij ter sorodnih storitev, kot so repozitoriji in citatni indeksi.
Publikacije so nekateri izbrani članki, vodniki in priročniki o tem, kako ustvariti in voditi projekte občanske znanosti.
Videoteka vsebuje povezave na videopriročnike in predstavitve občanske znanosti.
Orodja in pripomočki zajemajo vse od mednarodnih katalogov projektov občanske znanosti preko orodij za ustvarjanje projektov do zbirk podatkov, programske opreme in repozitorijev zanjo ter do geografskih informacijskih sistemov.
Odprti izobraževalni viri vsebujejo spletne tečaje in učilnice, kjer se lahko naučimo vse od teorije do prakse uporabe občanske znanosti.

Informacijski viri

DiKUL

Openscience.si

Open Research Europe

DOAJ

Zaslonska slika portala DiKUL (Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani)

Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani (DiKUL) je portal za iskanje in dostop do domače in tuje znanstvene literature, ki je na voljo UL. Portal je sicer v polni funkcionalnosti na voljo le članom UL, vendar pa lahko vsi ostali portal uporabljajo za iskanje literature in dostop do povzetkov in drugih podatkov o literaturi. Sama literatura pa je za goste dostopna v prostorih UL.

Zaslonska slika portala Openscience.si (Nacionalni portal odprte znanosti)

Openscience.si je portal za iskanje in dostop do odprto dostopnih člankov in druge literature v repozitorijih slovenskih raziskovalnih inštitucij. Preko tega portala lahko dostopamo do repozitorijev štirih slovenskih univerz, nekaterih večjih institutov ter nekaterih slovenskih področnih repozitorijev (specializiranih na ožje raziskovalno področje).

Zaslonska slika platforme Open Research Europe

Open Research Europe (ORE) je platforma za odprto objavljanje znanstvenih člankov, ki vključuje tudi odprte recenzije. Gre za drugačen način objavljanja v primerjavi s članki v strokovnih revijah. Pri tem članek objavimo na portalu in predlagamo recenzorje. Ti nato članek ocenijo, avtor pa lahko članek popravlja, dokler ne dobi pozitivne ocene recenzorjev.

Logotip iskalnika DOAJ (open global trusted)

Directory of Open Access Journals (DOAJ) je iskalnik po odprto dostopnih znanstvenih člankih in revijah iz celega sveta. Podatki, ki jih vsebuje so zbrani iz različnih repozitorijev in drugih odprto dostopnih virov iz 130 držav.

DOAB

BASE

CORE

Dimensions

Logotip portala DOAB (Directory of Open Access Books)

Directory of Open Access Books (DOAB) je portal za iskanje in dostop do odprto in prosto dostopnih elektronskih knjig. Vsebuje preko 62.000  znanstvenih knjig.

Logotip zbirke podatkov BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

BASE je zbirka podatkov, ki vsebuje podatke o 300 milijonih dokumentov (znanstvenih člankov in drugih). Približno 60 % od teh je odprto dostopnih, tako da je možen dostop do polnega besedila.

Dekorativna slika agregatorja raziskovalnih člankov CORE

CORE je največji svetovni agregator raziskovalnih člankov z odprtim dostopom iz repozitorijev in revij. Je neprofitna storitev, namenjena misiji odprtega dostopa.

Zaslonska slika citatnega indeksa Dimensions (Linked research data from idea to impact)

Citatni indeks bibliografskih podatkov, v veliki meri na voljo v prostem dostopu.

UCL Press

Unpaywall

PLOS

DiRROS Data

Logotip založbe UCL Press (powered by ScienceOpen)

Prva popolnoma odprto dostopna univerzitetna založba v Združenem kraljestvu, ustanovljena leta 2015. Hitro se je uveljavila kot visokokakovostna univerzitetna založba v odprtem dostopu. Izdali so več kot 240 odprto dostopnih knjig, izdajajo pa tudi 14 odprto dostopnih revij.

Zaslonska slika iskalnika Unpaywall

Unpaywall je iskalnik odprto dostopnih člankov, ki so objavljeni v recenziranih znanstvenih revijah, kot sta Science ali PLOS One, in različic podobnih del pred objavo iz repozitorijev prednatisa, kot je arXiv. Natančneje, išče članke z identifikatorjem, imenovanim DOI.

Logotip neprofitne založbe v odprtem dostopu PLOS

PLOS je neprofitna založba v odprtem dostopu, ki omogoča raziskovalcem, da pospešijo napredek v znanosti in medicini s preobrazbo znanstvenega komuniciranja.

Zaslonska slika podpornega centra DiRROS Data

DiRROS Data je svetovalni podporni center CTK – Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani – za odgovorno ravnanje z raziskovalnimi podatki. V CTK nudijo individualno svetovanje pri pripravi načrta za ravnanje z raziskovalnimi podatki, izbiri in formatiranju podatkov za javno deljenje, izbiri primernega repozitorija in pri ostalih postopkih deljenja raziskovalnih podatkov po načelih FAIR.

Publikacije

Citizen Science: Theory and Practice

CitiesHealth Toolkit

California Academy of Science Citizen Science Toolkit

Participatory Science Toolkit against pollution

Logotip odprto dostopne revije Citizen Science: Theory and Practice

Odprto dostopna revija za raziskovalce in praktike občanske znanosti, ki jo izdaja  Ubiquity Press v ZDA, se osredotoča na globalni napredek v občanski znanosti. Revija je namenjena izmenjavi najboljših praks pri snovanju, razvoju, izvajanju in vzdrževanju projektov občanske znanosti v kateri koli disciplini, ki omogočajo sodelovanje javnosti pri znanstvenih prizadevanjih.

Logotip interaktivne zbirke CitiesHealth Toolkit

Interaktivna zbirka različnih orodij, ki omogočajo različne vidike občanskega raziskovanja. 

Logotip orodij California Academy of Science (Citizen Science Toolkit)

Nabor različnih orodij je zasnovan tako, da pomaga učiteljem pri vključevanju projektov občanske znanosti v učne načrte v učilnicah ali v obšolske programe. Vsebuje vire – vključno s predstavitvami, literaturo in delovnimi listi – za pomoč pri predstavljanju pomena občanske znanosti učencem in opolnomočenja ter vpliva pri izvajanju znanstvenih raziskav.

Zaslonska slika zbirke orodij Participatory Science Toolkit against pollution

Zbirka orodij, razvita za projekt ACTION z namenom, da bi občanska znanost postala bolj odprta, vključujoča in trajnostna. Temelji na strokovnem znanju na področju participativnega oblikovanja, družbenih inovacij, odprte znanosti in družbenega računalništva. 

The Conservation Volunteers’ Guide to Engaging Volunteers in Citizen Science Projects

Natural History Museum Guide to Citizen Science

Citizen Science Strategy 2020 for Germany

Citizen Science at Universities: Trends, guidelines and recommendations

Logotip poročila The Conservation Volunteers’ Guide to Engaging Volunteers in Citizen Science Projects

Raziskava je bila izvedena v okviru projekta Scotland Counts, da bi zagotovila smernice tistim, ki želijo vključiti prostovoljce v občansko znanost. To poročilo pregleduje trenutno udeležbo v občanski znanosti, širšo motivacijo prostovoljcev ter nudi praktične namige in nasvete za sodelovanje in nove kanale za zaposlovanje.

Logotip vodnika Natural History Museum Guide to Citizen Science

Vodnik temelji na podrobnih informacijah, zbranih in analiziranih v okviru projekta »Razumevanje občanske znanosti in spremljanja okolja« v Združenem kraljestvu. Pomaga pri načrtovanju in izvajanju projekta občanske znanosti v zvezi z biotsko raznovrstnostjo ali okoljem.

Logotip strategije Citizen Science Strategy 2020 for Germany

Strategija predstavlja cilje, potenciale in izzive občanske znanosti v Nemčiji ter podaja priporočila za razvoj nacionalne strategije za vključevanje prebivalcev v znanost.

Logotip priporočil Citizen Science at Universities Trends, guidelines and recommendations

Priporočila, navodila in analize, potrebne za izvajanje projektov občanske znanosti na univerzah.

Citizen Science skilling for library staff, researchers, and the public

Citizen Science Toolkit for biodiversity scientists

Citizen Science for all: A guide for Citizen Science practitioners

Citizen Science in Your Community: A guide to getting involved

Logotip vodnika Citizen Science skilling for library staff, researchers, and the public

Vodnik za izvajanje projektov občanske znanosti strokovnega združenja LIBER. Cilj je omogočiti dostop do odprtih infrastruktur in znanja ter izkušenj odprte znanosti, ki jih ponujajo knjižnice za projekte občanske znanosti. Priročnik, prvi od štirih, je zasnovan kot praktična zbirka orodij za vodenje projektov občanske znanosti.

Logotip orodij Citizen Science Toolkit for biodiversity scientists

Komplet orodij je namenjen raziskovalcem in znanstvenikom, ki delajo na področju biotske raznovrstnosti ali okoljskih ved, ki so vključeni ali jih zanima vključevanje občanov v svoje raziskovalne projekte. Informira o prednostih občanske znanosti in poudarja razloge za izvajanje projektov. Navaja najboljše prakse in uporabne vire na tem področju.

Logotip vodnika Citizen Science for all: A guide for Citizen Science practitioners

Vodnik opisuje načela izvajanja občanske znanosti  v Nemčiji in kako se ta participativni pristop lahko uporablja na različnih znanstvenih področjih. Namenjen je tistim, ki načrtujejo projekte občanske znanosti, pa tudi vsem, ki sodelujejo v takih projektih.

Logotip projekta Citizen Science in Your Community (A guide to getting involved)

Namen projekta Scotland Counts je zagotoviti, da imajo vsi predstavniki skupnosti priložnost razviti veščine za razumevanje svojega lokalnega okolja s pomočjo občanske znanosti.

Social Media Guide to using social media for Citizen Science Projects

Citizen Science and the Environment: Ideas for your Duke of Edinburgh’s Award

Citizen Science – Motivations, Progression and Accreditation

Citizen Science science for everyone A guide for teachers and support providers

Logotip projekta Social Media (Guide to using social media for Citizen Science Projects)

Del projekta Scotland Counts, ki analizira vlogo in možnosti družabnih omrežij pri izvajanju projektov občanske znanosti.

Logotip vodnika Citizen Science and the Environment (Ideas for your Duke of Edinburgh’s Award)

Vodnik je namenjen izboljšanju znanja in ozaveščenosti o občanski znanosti in okolju ter spodbujanju večje udeležbe pri biološkem monitoringu. Razvit je bil za projekt “Kaj se dogaja?”, ki ima namen povečati beleženje prostoživečih živali v gorskih območjih.

Logotip projekta Citizen Science – Motivations, Progression and Accreditation

Del projekta Scotland Counts, ki analizira razloge in motive občanskih raziskovalcev za vključitev v raziskave.

Logotip vodnika Citizen Science science for everyone (A guide for teachers and support providers)

Vodnik učiteljem in njihovim pomočnikom za uvajanje metod občanske znanosti pri delu z učenci. Vsebuje vire za uporabo praktičnih tehnik (predvsem terenskega) raziskovanja. Mladim pomaga razumeti in uporabiti numerične podatke ter vzpostavlja zaupanje v tehnologijo. Občanska znanost izboljšuje povezanost maldih z naravo in jih vključuje v dejavnosti za zdrav življenjski slog. 

Projekti občanske znanosti: kaj so in kako jih izvajamo?

Dekorativna slika Projekti občanske znanosti: kaj so in kako jih izvajamo?

Omenjena publikacija je nastala v okviru projekta Active citizenship in times of (post) covid-19, ki ga v okviru dotacij za manjše projekte Ameriške ambasade v Sloveniji izvaja Inštitut za razvojne in strateške analize. Omenjena publikacija je namenjena promociji projektov občanske znanosti v Sloveniji.

Videoteka

CSA Webinar: Approaching Informed Consent in Citizen Science: Legal and Ethical Issues

What is Citizen Science?

Federal Crowdsourcing Webinar Series, Episode 1: Citizen Science

Pogled na odprto znanost / Focus on Open Science 2020

Zaslonska slika videa CSA Webinar: Approaching Informed Consent in Citizen Science Legal and Ethical Issues
Zaslonska slika videa What is Citizen Science?
Zaslonska slika videa Federal Crowdsourcing Webinar Series, Episode 1: Citizen Science
Zaslonska slika videa Pogled na odprto znanost / Focus on Open Science 2020

Dr Sam Illingworth: The Ten Principles of Citizen Science

Zaslonska slika videa Dr Sam Illingworth: The Ten Principles of Citizen Science

Orodja in pripomočki

Sci Starter Citizen Science Tools

Sci Starter Project Finder

ArcGIS StoryMaps

Databasin

Logotip zbirke podatkov SciStarter (Citizen Science Tools)

Zbirka podatkov SciStarter Tools je iskalnik po seznamu različnih orodij in inštrumentov (npr. teleskopi, mikroskopi, GPS moduli…), ki jih lahko bodisi kupite ali pa zgradite sami.  

Logotip iskalnika projektov SciStarter (Project Finder)

Mednarodni iskalnik projektov občanske znanosti, ki ga vodita ameriški univerzi North Carolina State University in Arizona State University. Vsebuje tudi mnogo on-line projektov, ki so dostopni od koderkoli.

Logotip orodja ArcGIS StoryMaps

Orodje, ki omogoča izdelavo namenskih kart in njihovo vključevanje v različne projekte in predstavitve.

Logotip platforme Databasin

Data Basin je platforma, ki omogoča uporabo kart z različnimi biološkimi, fizikalnimi in socio-ekonomskimi podatki, analizo teh podatkov in ustvarjanje lastnih in določenemu namenu prilogojenih kart, diagramov in predstavitev.

QGIS A Free and Open Source Geographic Information System

Google Earth

NASA Worldview

The R Project for Statistical Computing

Logotip geografsko informacijskega sistema QGIS

Odprtokodni geografski informacijski sistem (GIS), ki omogoča uvoz in izvoz rastrskega in vektorskega kartografskega in geoprostorskega gradiva ter delo po slojih. QGIS je na voljo za operacijske sisteme Windows, Mac, Linux, BSD in mobilne naprave.

Logotip pregledovalnika satelitskih posnetkov Google Earth

Google Earth je 3-dimenzionalni pregledovalnik satelitskih posnetkov zemeljskega površja. Omogoča pogled na Zemljo iz katerekoli višine pod poljubnim kotom. Nekatere lokacije (npr. mesta) so še posebej obdelane, tako da so v 3D – pogledu vidni tudi vektorski modeli stavb.

Logotip kartografskega orodja NASA Worldview

Worldview je kartografsko orodje za pregledovanje različnih vrst satelitski kart in posnetkov. Na voljo so satelitski posnetki, ki kažejo poplave, požare, svetlobno onesnaženje, peščene viharje, vremenske pojave (npr. razvoj orkanov), rabo tal in mnogo drugega. 

Logotip programskega okolja The R Project for Statistical Computing

R je brezplačno programsko okolje oziroma programski jezik za statistično obdelavo in risanje grafike. Na voljo je za operacijske sisteme UNIX, Windows in MacOS.

Jupyter Note Book

GitHub

Zooniverse

Pybossa

Logotip odprtokodnega projekta Jupyter Note Book

Projekt Jupyter je neprofitni odprtokodni projekt, ki je nastal iz projekta IPython.  Vsebuje orodja in programske knjižnice, ki omogočajo uporabo interaktivnega dela z znanstvenimi podatki in računalništva v znanosti.  Orodja in koda so združljivi z vsemi programskimi jeziki.

Logotip platforme GitHub

GitHub je razvijalska platforma, ki omogoča razvijalcem (programerjem) shranjevanje in upravljanje programske kode s poudarkom na sledenju in nadzoru nad različnimi verzijami kode. Na ta način lahko več razvijalcev dela na istem projektu, ne da bi pisali drug čez drugega. Tak način dela je koristen tudi za upravljanje drugih vrst podatkov, ki nastopajo v obliki različnih verzij.

Logotip platforme Zooniverse

Zooniverse je največja in najbolj priljubljena platforma na svetu za porazdeljene oziroma množične raziskave (ang. crowdsourcing). Te raziskave omogoča več kot milijon prostovoljcev po vsem svetu, ki pomagajo  poklicnim raziskovalcem s pregledovanjem in analizo raziskovalnih podatkov, ki jih sodobni računalniki še ne morejo dovolj dobro analizirati (prepoznava vzorcev, razmišjanje “izven konteksta”…). To omogoča raziskave, ki sicer ne bi bile mogoče.

Logotip orodja za razvoj platform Pybossa (scifabric)

PYBOSSA je orodje za razvoj platform za izvajanje porazdeljenih raziskav ali obogatitev podatkov, ki jih strojno ni mogoče obdelati. Omogoča skupinsko zbiranje podatkov, njihovo analizo in obogatitev. Uporablja se v muzejih, galerija, knjižnicah, bolnicah, univerzah in drugod, kjer je pomembno zbiranje podatkov od uporabnikov. 

CitSci

Citizen Science Tools

Logotip kataloga projektov CitSci (helping you do great science)

CitSci je katalog projektov občanske znanosti, ki ga ureja Colorado State University. Poleg kataloga so na voljo tudi orodja (mobilne aplikacije, APIji…) ter svetovanje in pomoč pri izvajanju občanske znanosti.

Logotip portala Citizen Science Center Zurich

Citizen Science Center Zurich ponuja nabor orodij, ki znanstvenikom in posameznikom olajšajo sodelovanje pri projektih občanske znanosti. Portal ponuja izdelavo mobilne aplikacije za zbiranje podatkov, navodila za kreiranje projekta in manjši katalog projektov.

Odprti izobraževalni viri

EU-CITIZEN.SCIENCE Training Platform

Sci Starter: Free Citizen Science Training Modules

Citizen Science Projects: How to Make a Difference 

Citizen Science: Gearing Up for Discovery

Zaslonska slika platforme EU-CITIZEN.SCIENCE Training Platform

EU-Citizen.Science ponuja široko paleto brezplačnih modulov usposabljanja o občanski znanosti. Teme modulov usposabljanja segajo od uvoda v občansko znanost prek zasnove in metod raziskovanja, angažiranosti in vpliva do komunikacije ter predpisov in etike.

Zaslonska slika platforme Sci Starter: Free Citizen Science Training Modules

SciStarter ponuja brezplačne spletne tečaje o občanski znanosti, ki so jih pripravili strokovnjaki Arizona State University in SciStarterja. Moduli vsebujejo usposabljanja na področju podatkovne pismenosti (ang. data literacy), vlogi knjižnic in visokih šol pri občanski znanosti ter etiki pri delu s podatki.

Zaslonska slika spletnega tečaja Citizen Science Projects: How to Make a Difference

Spletni tečaj, v katerem se lahko naučimo, kako zgraditi svoj projekt občanske znanosti, kako zbirati in analizirati podatke o perečih okoljskih problemih in kako lahko občanska znanost prispeva k reševanju globalnih okoljskih izzivov.

Zaslonska slika spletnega tečaja Citizen Science: Gearing Up for Discovery

Spletni tečaj, ki je namenjen občanom, ki se z znanostjo ne ukvarjajo profesionalno, bi pa radi pričeli s projektom občanske znanosti ali pa se enemu od njih priključili. Tečaj je osredotočen predvsem na projekte, povezane z zdravjem, tako v zvezi z zdravim okoljem kot tudi na področju javnega zdravja.

UCL: Citizen Science and Scientific Crowdsourcing: an Introduction

Zaslonska slika spletnega tečaja UCL: Citizen Science and Scientific Crowdsourcing: an Introduction

Spletni tečaj vsebuje teorijo in prakso občanske znanosti ter porazdeljenega oziroma množičnega raziskovanja (ang. crowdsourcing). Tekom tečaja boste spoznali zgodovino in teoretične osnove občanske znanosti ter praktične vidike ustvarjanja in vodenja projekta občanske znanosti.

Skip to content