Tako majhna in zaradi svoje varovalne barve težko opazna, pa vendar najglasnejša med našimi brezrepimi dvoživkami (žabami), to je zelena rega. Samci med oglašanjem močno napihujejo svoj zvočni mehur, zbor samcev pa je tako glasen, da ga je mogoče slišati tudi kilometre daleč. Njihovo glasno petje je namenjeno parjenju, saj samice izbirajo partnerja glede na njegov trud in način klicanja. Izkaže se tako, da je čim več zaporednih noči prisoten v pevskem zboru z drugimi samci. Pogostejše klicanje na mrestišču pa dosega večjo uspešnost parjenja…več

Slika zelene rege; Zelena rega (Hyla arborea) (foto: Tina Belej), vir: ZRSVN
Skip to content