IMPETUS je projekt, financiran iz okvirnega programa Obzorje Evropa, ki krepi ekosistem občanske znanosti po vsej Evropi in gradi poti podpore trajnostnemu razvoju  v lokalnih  in nacionalnih okvirih. Med drugim ima dve poslanstvi in sicer finančne spodbude projektov državljanske znanosti ter presoja in nagrajevan je najboljših projektov občanske znanosti v Evropi.

10. januarja 2023 so objavili prvi razpis za podporo projektom občanske znanosti IMPETUS accelerator call 2023. Na razpis se lahko prijavijo posamezniki, organizacije ali konzorciji iz držav ali s področij, ki so sicer upravičene do prijav na razpise iz programa Obzorje Evropa. Cilj razpisa je financiranje projektov v obdobju 6 mesecev od julija do decembra leta 2023. Predvidevajo financiranje 30 novih projektov v višini 20.000 EUR in 5 obstoječih projektov v višini 10.000 EUR…več

Logotip IMPETUS; Impetus LOGO, vir: IMPETUS
Skip to content